ico

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia

22.11.2017

Niniejszym informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Opracowanie modelu inteligentnego systemu zarządzania wewnętrznymi procesami logistycznymi” zostało zakończone.
W wyniku analizy ofert został wyłoniony wykonawca, tj. Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania.

Wszystkim oferentom jeszcze raz dziękujemy za złożone oferty.

Netbox PL Sp. z o.o. , Czachorowo 54, 63-800 Gostyń, T: +48 65 575 81 00, e-mail: netbox@netbox.com.pl