ico

Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej

W 2014 roku spółka Netbox PL Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2077-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych usprawniających procesy logistyczne w branży poligraficznej.

Efektem przeprowadzonych prac będzie innowacja procesowa, tj. unikalny w skali międzynarodowej prototyp kompleksowego systemu logistyki wewnętrznej uwzględniający specyficzne wymogi branży poligraficznej dzięki czemu Netbox PL Sp. z o. o. znacząco zwiększy efektywność i jakość świadczonych usług.

www.poig.gov.pl, www.mir.gov.pl

Kontakt: Mateusz Matuszewski,
T: +48 65 575 81 26,
mail: mateusz_matuszewski@netbox.com.pl

Netbox PL Sp. z o.o. , Czachorowo 54, 63-800 Gostyń, T: +48 65 575 81 00, e-mail: netbox@netbox.com.pl