ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).