ZAPYTANIE OFERTOWE
     

Bądź na bieżąco

facebook LinkedIn
Zaznacz stronę

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2025 to nasza odpowiedzialność za stworzenie skutecznego planu dbałości o środowisko, bezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczną. Zrównoważony rozwój to jedna z naszych najważniejszych wartości, jaką kierujemy się na co dzień. Angażując się  w życie społeczności lokalnej, troszcząc się o siebie nawzajem, jednocześnie pamiętamy jak ważne jest, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na planetę.

bezpieczeństwo pracy

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób odwiedzających zakład jest dla nas priorytetem. Chcemy mieć pewność, że każda osoba wchodząca na teren firmy będzie bezpieczna.

troska o środowisko

TROSKA O ŚRODOWISKO

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności i wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów. Dokładnie i starannie analizujemy i mierzymy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko i wykorzystanie zasobów naturalnych.

csr

DZIAŁANIA CSR

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie.
Angażujemy się w inicjatywy wpierające lokalną społeczność. Aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach pomagając innym. Edukując najmłodszych, kształtujemy prawidłowe wzorce zachowań ekologicznych.

REALIZUJEMY CELE ONZ

Nasze działania są zgodne z zasadami „Agendy na Rzecz ZR 2030”, która przyjęta została w 2015r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. To dla nas drogowskaz jak postępować i co robić by mieć swój wkład w dbałość o naszą planetę.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach w zakresie Zrównoważonego rozwoju, skontaktuj się z nami.