...
ZAPYTANIE OFERTOWE
     

  Specyfikacja druku:
  Plik konstrukcyjny (jeśli posiadasz):
  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Netbox.pl Sp. z o.o. (Netbox.pl). Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2025 to nasza odpowiedzialność za stworzenie skutecznego planu dbałości o środowisko, bezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczną. Zrównoważony rozwój to jedna z naszych najważniejszych wartości, jaką kierujemy się na co dzień. Angażując się  w życie społeczności lokalnej, troszcząc się o siebie nawzajem, jednocześnie pamiętamy jak ważne jest, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na planetę.

  bezpieczeństwo pracy

  BEZPIECZEŃSTWO PRACY

  Bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób odwiedzających zakład jest dla nas priorytetem. Chcemy mieć pewność, że każda osoba wchodząca na teren firmy będzie bezpieczna.

  troska o środowisko

  TROSKA O ŚRODOWISKO

  Jesteśmy świadomi odpowiedzialności i wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów. Dokładnie i starannie analizujemy i mierzymy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko i wykorzystanie zasobów naturalnych.

  csr

  DZIAŁANIA CSR

  Jesteśmy odpowiedzialni społecznie.
  Angażujemy się w inicjatywy wpierające lokalną społeczność. Aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach pomagając innym. Edukując najmłodszych, kształtujemy prawidłowe wzorce zachowań ekologicznych.

  REALIZUJEMY CELE ONZ

  Nasze działania są zgodne z zasadami „Agendy na Rzecz ZR 2030”, która przyjęta została w 2015r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. To dla nas drogowskaz jak postępować i co robić by mieć swój wkład w dbałość o naszą planetę.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach w zakresie Zrównoważonego rozwoju, skontaktuj się z nami.